CFP last date
20 May 2024

International Conference and Workshop on Emerging Trends in Technology (ICWET2012)

Authors: Sureshchandra J.Gupta, Balakrishna R.Sreeramulu
Authors: Sonali Kathare, Suman Wadkar, Sanjeevkumar Srivastava
Authors: Mahesh M.Gadag, S. Ganesh Naik, Vinayak Miskin, Dundesh S. K
Authors: Sangeeta Mishra, Sudhir Sawarkar
Authors: B. K. Mishra, Sukruti Kaulgud, Sandhya Save
Authors: Prachi Janrao, Vikas Singh
Authors: Yashu A. Cotia, Vivekanand Bhatt
Authors: Madhavi Gangurde, Umashankar prasad, Ranvir Kumar, Prashant Prajapati
Authors: Vikas Kaul, S K Narayankhedkar, S Achrekar, S Agarwal
Authors: Jayavrinda Vrindavanam, Saravanan Chandran, Gautam K. Mahanti