CFP last date
22 April 2024
Volume 164

Number 9

Authors: Bansari Shah , Charmi Sawla , Shraddha Bhanushali , Poonam Bhogale
Authors: Rajiv Ranjan Kumar , Abhishek Kumar Gupta , Rahul Ranjan , Samir Shrivastava
Authors: Aayushi Mishra , Manish Mathuria
Authors: Namrata Devadiga , Harshad Kothari , Hardik Jain , Smita Sankhe