CFP last date
20 May 2024
Volume 141

Number 10

Authors: Jaideep Singh , Simarpreet Kaur , Gurminder Kaur , Goldendeep Kaur
Authors: Sharmi Sankar , Ishtiaque Mahmood , Jehad Al Khalaf BaniYounis
Authors: Kanchan Choudhary , Anuj Kumar Singh , Rashmi Gupta
Authors: Avinash Navlani , Pallavi
Authors: Prachi Shrivastava , Uday Chourasia , Shikha Agrawal