CFP last date
20 May 2024
Volume 108

Number 1

Authors: M. E. Hammad , H. Kasban , Sayed M. Elaraby , Moawad I. Dessouky , O. Zahran , Fathi E. Abd El-samie
Authors: Dhaval Gandhi , Jay Karmarkar , Aarushi Jalundhwala , Shivani Bhattacharjee
Authors: Arpita Gupta , Prateek Singh Chandel
Authors: Vandana Dwivedi , Himanshu Yadav , Anurag Jain
Authors: Kinjal Shah , Prashant Chauhan , M. B. Potdar