CFP last date
20 May 2024
Volume 104

Number 7

Authors: Tarun Kumar , Mayank Singh , Arun Sharma
Authors: Kayte Jaypalsing Natthusing , Sumegh Shrikant Tharewal , Mohammed Waseem Ashfaque , Sayyada Sara Banu , Kayte Sangramsing , Manza Ramesh Raybhan
Authors: Shivanku Mahna , Sravan Ch
Authors: N.leelavathy , E V Prasad , S.srinivas Kumar
Authors: Sharmi Sankar , Munesh Singh , Awny Sayed , Jihad Alkhalaf Bani-younis
Authors: Meenakshi Choudhary , Sanjay Kumar Sharma